Wypowiedzenie najmu lokalu. O czym należy pamiętać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Składając wypowiedzenie najmu lokalu, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Warto tutaj rozróżnić te związane ze specyfiką podpisanych dokumentów. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku umowy na czas określony, a inaczej przy czasie nieokreślonym. Co warto wiedzieć? Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie? Dowiesz się tego od nas!

Różnice pomiędzy umową na czas nieokreślony i określony

W pierwszym przypadku nie ma ustalonej daty wygaśnięcia umowy. Oznacza to, że nie jest konieczne przedłużanie wynajmu. Wypowiedzenie odbywa się na zasadach określonych przez obie strony – najemcę i wynajmującego. Na jakiej podstawie ustala się warunki wypowiedzenia?

Umowa na czas nieokreślony

Kluczowym dokumentem w tym kontekście jest Art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego – warunkuje zasady wypowiedzenia. Zależą one od sposobu płatności czynszu. Jeśli był on pobierany miesięcznie, to wynajmujący może skorzystać z miesięcznego wypowiedzenia. W przypadku, gdy najemca pobierał należność rzadziej niż raz na miesiąc, umowa może zostać wypowiedziana najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego.

Na rynku nieruchomości są też stosowane inne sposoby egzekwowania płatności za wynajem. Może się to odbywać częściej niż raz na miesiąc, wtedy umowa może zostać wypowiedziana z trzydniowym wypowiedzeniem. Jeśli opłata jest pobierana codziennie, to można zrezygnować z wynajmu z jednodniowym wyprzedzeniem.

Umowa na czas określony

Zasady wypowiedzenia umowy na czas określony są warunkowane zapisami znajdującymi się w dokumencie. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to wymagane. Jeśli nie ma ustalonych zasad rezygnacji, to konieczne jest porozumienie obu stron. W takiej sytuacji wystarczy poinformować najemcę o chęci wypowiedzenia umowy i dojść z nim do konsensusu.

Na jakie kwestie zwrócić uwagę przy wypowiadaniu umowy?

W tym kontekście bardzo ważny jest sposób poinformowania właściciela mieszkania. Osoba wynajmująca powinna jasno zawiadomić go o rezygnacji z najmu. Najlepszym sposobem jest wysłanie wypowiedzenia w formie dokumentu i zapewnienie sobie gwarancji, że dotrze on do adresata. Warto zrobić to osobiście lub wysłać e-maila i upewnić się telefonicznie, że dokumenty zostały dostarczone.

O wypowiedzeniu umowy warto pomyśleć jeszcze przy jej podpisywaniu. Zanim zaakceptujesz warunki wynajmu, ustal z właścicielem nieruchomości, jak będzie przebiegać rezygnacja. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć ewentualnych komplikacji wynikających z braku zrozumienia.

Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie?

Dokument powinien zawierać najważniejsze informacje na temat umowy, najemcy i wynajmującego wraz z jasną deklaracją wypowiedzenia. W tym celu w dokumencie należy umieścić miejscowość i datę sporządzenia pisma. Należy też zawrzeć dane na temat najemcy i osoby wypowiadającej, a także przedmiotu umowy i podstawę prawną rezygnacji.

W dokumencie trzeba też wpisać dane wynajmowanego lokalu – jego dokładny adres i termin, w którym umowa przestaje obowiązywać. Można też podać powód, dla którego składa się wypowiedzenie. Konieczne jest również podpisanie dokumentu. Dzięki temu żadna ze stron nie będzie miała wątpliwości co do całej procedury.

Zdj. główne: Leon Seibert/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*