Kiedy trzeba zapłacić cło i podatki przy nadawaniu i odbieraniu przesyłek

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Gdy tylko kupisz produkt z kraju spoza UE, w rzeczywistości stajesz się importerem i podlegasz obowiązkowi zapłaty cła i podatku akcyzowego oraz podatku od wartości dodanej (VAT). Jeżeli warunki sprzedaży nie określają innego ustalenia, towary zwykle znajdowałyby się w posiadaniu organu celnego w momencie wprowadzenia do czasu uiszczenia cła i podatku.

Dlaczego przesyłki są sprawdzane?

Funkcjonariusze celni badają przesyłki przybywające spoza UE w celu sprawdzenia towarów zabronionych lub podlegających ograniczeniom – takie jak nielegalne narkotyki,potwierdzenia, że opis i wartość podane w deklaracji celnej są poprawne i sprawdzenia deklaracji celnej, aby ustalić, czy podatek celny, podatek akcyzowy i / lub importowy podatek VAT są wymagalne.

Opłata celna

Na podstawie danych podanych w zgłoszeniu celnym, towarzyszących mu dokumentów uzupełniających oraz wszelkich informacji, których mogą zażądać, właściwi funkcjonariusze celni określają, nakładają i pobierają należne cła. Cło obliczane jest jako procent wartości celnej towarów:

  1. Procent lub stawka różni się w zależności od rodzaju towarów. Możesz sprawdzić obowiązującą taryfę w bazie danych TARIC.
  2. Na wartość celną składają się:
  • cena zapłacona za towar,
  • koszt ubezpieczenia,
  • koszt wysyłki.

W niektórych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe cła, w zależności od kraju produkcji towarów. Baza danych TARIC obejmuje wszystkie środki związane z przepisami dotyczącymi taryf, handlu i rolnictwa. Cło nie jest należne za towary dostarczane bezpośrednio kupującemu, gdy ich wartość nie przekracza 150 euro. Wyjątek ten nie ma zastosowania do perfum i wód toaletowych, tytoniu lub wyrobów tytoniowych oraz wyrobów alkoholowych, które podlegają specjalnym ograniczeniom ilościowym.

VAT

VAT od importu jest obliczany jako procent (stawka VAT) podstawy opodatkowania. Stawka ta jest stawką obowiązującą w kraju, do którego towary są dostarczane. Możesz sprawdzić stawki podatku VAT stosowane w każdym kraju, korzystając z odpowiednich linków dostarczanych przez m.in. Komisję Europejską.

Na podstawę opodatkowania składa się wartość celna powiększona o zapłacone cło oraz koszty transportu i ubezpieczenia do pierwszego miejsca przeznaczenia w UE.

Podatek VAT nie jest należny, gdy łączna wartość wszystkich towarów w przesyłce (wartość nie obejmująca ceł ani kosztów transportu) jest niższa niż próg. Próg może wahać się od 10 do 22 euro, w zależności od kraju UE, toteż należy dokładnie sprawdzić, jak będzie to wyglądało, kiedy w grę będzie wchodziła np. paczka do Niemiec. Jednak w niektórych krajach zamówienia wysyłkowe są wyłączone ze zwolnienia. Wyjątek ten nie dotyczy tytoniu ani wyrobów tytoniowych, perfum, wód toaletowych i wyrobów alkoholowych.

Powinieneś skontaktować się z krajową administracją podatkową (krajowe linki / strony internetowe), która ma kompetencje w tej sprawie. VAT od importu może być uwzględniony w ogólnej cenie dostawy lub nie.

Jeśli podatek VAT od importu nie jest wliczony w cenę zapłaconą sprzedawcy (co jest powszechną sytuacją), będziesz musiał zapłacić go firmie pocztowej lub kurierowi ekspresowemu lub bezpośrednio organowi celnemu, jeśli odprawisz towary samodzielnie. W tym drugim przypadku procedura różni się w zależności od kraju. Tutaj również powinieneś skontaktować się z krajową administracją podatkową (krajowe linki / strony internetowe), która ma kompetencje w tej sprawie.

Jeśli zapłacisz all inclusive, zapłacisz sprzedającemu podatek VAT od importu podczas płacenia całkowitej ceny. Jeśli jednak sprzedawca nie oszacował należycie podatku VAT od importu lub jeśli sprzedawca nie zapewni przekazania tej kwoty VAT organom celnym, musisz mieć świadomość, że przepisy krajowe mogą pociągać Cię do odpowiedzialności solidarnej. Powinieneś skontaktować się w tej sprawie z krajową administracją podatkową 

Akcyza

Towar będzie przechowywany przez Urząd Celny przy wjeździe do Twojego kraju do czasu zapłacenia akcyzy. Stawki podatku akcyzowego są ustalane przez każde państwo członkowskie. Zobacz, które państwa członkowskie UE stosują zwolnienia z podatku akcyzowego na drobne upominki.

Papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów muszą być opatrzone ostrzeżeniami zdrowotnymi i znakami skarbowymi, a pojemniki na napoje spirytusowe, które są większe niż 350 ml, muszą być opatrzone znaczkiem celnym.

Fot. Hitcom/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*