Dofinansowanie karnetów sportowych przez pracodawcę a kwestie podatkowe

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Założenie abonamentu sportowego dla pracowników to coraz powszechniejsza forma wynagradzania i motywowania podwładnych. Jak najkorzystniej stworzyć projekt, który zadowoli obie strony? 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Pierwszym rozwiązaniem, dzięki któremu można uniknąć płacenia podatku od karnetów sportowych dla pracowników, jest ZFŚS. Fundusz odpowiada za pokrywanie nie tylko świadczeń na stałe przysługującym pracownikom, między innymi chorobowego, opłaty urlopowej, trzynastki czy premii socjalnych, ale także dodatkowych benefitów, z których będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy.

Według obowiązujących aktualnie przepisów podatkowych pracodawca może w całości sfinansować pracownikowi karnet sportowy ze środków ZFŚS, a kwota ta nie zostanie opodatkowana. Wynika to z głównych założeń funduszu, który ma wspierać socjalne potrzeby zatrudnionych osób. Jedynym warunkiem otrzymania takiego nieopodatkowanego dofinansowania jest spełnienie kryterium socjalnego. Przepisy umożliwiają korzystanie ze świadczenia w zależności od indywidualnej sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej czy rodzinnej pracownika. W praktyce oznacza to, że wysokość opłacenia karnetu sportowego zależy od ustalonych przez pracodawcę progów dochodowych, na podstawie których wypłacane są środki pokrywające 100%, 80% lub 60% ceny karnetu. Jeśli pracodawca zdecyduje się równo podzielić środki z ZFŚS, to kwota ta będzie podlegać opodatkowaniu, ponieważ nie została rozporządzona na podstawie kryteriów socjalnych. 

Częściowe dofinansowanie 

Pracodawca ma także możliwość częściowego opłacenia karnetu sportowego ze środków własnych firmy. W ten sposób może równomiernie rozdzielić dostępne pieniądze i nagrodzić wszystkich pracowników. Częściowe dofinansowanie zazwyczaj pokrywane jest z wypłaty pracownika. W praktyce oznacza to, że z przyznawanego honorarium pracodawca pobiera konkretną kwotę na karnet sportowy, zostawiając po swojej stronie dopełnienie wszystkich formalności związanych z możliwością korzystania z niego.

Warto pamiętać, że taka formuła wynagradzania pracowników jest opodatkowana tylko ze strony pracodawcy i musi być rozliczona w ZUS-ie. Pracownik powinien także pamiętać o tym, że zapis związany z częściowym dofinansowaniem wszelkiego rodzaju form wynagradzania, na przykład kart sportowych, powinien znajdować się w podpisywanej umowie o pracę. Przepisy zaznaczają także, że opłata ponoszona przez pracownika może mieć jedynie charakter symboliczny, jednak powinna zostać odnotowana w zapisach księgowości. 

Prawo do nabycia karnetu po obniżonej cenie 

Obowiązujące aktualnie przepisy przewidują możliwość zwolnienia pracodawcy z opłaty składek w przypadku częściowego finansowania karnetów sportowych. Taka sytuacja może nastąpić, jeśli cena zamawianego karnetu jest niższa od tej rynkowej. Oznacza to, że oferta dla przedsiębiorstw i ich pracowników musi różnić się od wartości oferowanej dla klientów indywidualnych. Jeśli zapis w umowie wiążącej usługi sportowe z firmą udostępniającą je swoim pracownikom zaznacza, że cena karty sportowej jest niższa od ceny rynkowej, to pracodawca może się ubiegać o zwolnienie z płacenia podatku. Podobnie jak w przypadku częściowego dofinansowania pracownik musi zapłacić część kosztów, jednak mogą one mieć charakter symboliczny. Takie rozwiązanie prawne pozwala na nawiązywanie korzystnych współpracy między przedsiębiorstwami oraz tworzenie przyjaznego pracownikom miejsca pracy.

Zdj. główne: Alora Griffiths/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*