Deklaracja INTRASTAT – co warto wiedzieć?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

INTRASTAT to system monitorowania handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). W ramach tego systemu przedsiębiorcy są zobowiązani do składania deklaracji INTRASTAT dotyczących obrotów towarowych przekraczających określone progi wartościowe. W niniejszym artykule wymieniono, czym jest deklaracja INTRASTAT, jakie są jej wymagania oraz jakie korzyści płyną z jej składania.

Czym jest deklaracja INTRASTAT?

Deklaracja INTRASTAT to dokument zawierający informacje o wartości i ilości towarów wprowadzonych do kraju z innych państw członkowskich UE (import) lub wysyłanych do innych państw członkowskich UE (eksport). Deklaracja ta jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel z innymi krajami UE i osiągają przy tym określone limity obrotów.

Wymagania dotyczące deklaracji INTRASTAT

W celu wypełnienia deklaracji INTRASTAT przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacyjny VAT UE (NIP UE). Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT w przypadku, gdy jego obroty przekraczają określone progi wartościowe, które są różne dla każdego kraju członkowskiego UE. W Polsce progami tymi są:

W przypadku importu: 5 000 000 PLN wartości towarów w ciągu roku kalendarzowego;

W przypadku eksportu: 4 000 000 PLN wartości towarów w ciągu roku kalendarzowego.

Deklarację INTRASTAT należy składać co miesiąc, jeśli przekroczy się wymagany próg wartościowy. Deklaracje można składać samodzielnie lub zlecić to zadanie firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w usługach księgowych.

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT musi nastąpić w terminie 10 dni roboczych od końca miesiąca, w którym transakcja została dokonana. W Polsce deklarację można złożyć za pomocą formularza papierowego lub elektronicznego. Warto jednak pamiętać, że coraz więcej państw członkowskich UE wymaga złożenia deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

Korzyści płynące z składania deklaracji INTRASTAT

Składanie deklaracji INTRASTAT może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia ono monitorowanie obrotów towarowych z innymi krajami UE oraz zbieranie danych o handlu, które mogą być wykorzystane do analizy rynku i planowania działań biznesowych.

Deklaracja INTRASTAT jest również źródłem informacji dla organów administracji skarbowej, które mogą na jej podstawie kontrolować przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE i sprawdzać, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących przepisów podatkowych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*